روتور واستاتور و موتور واکس زن برقی فرچه واکس رابط تیغ اره مویی http://shadehi.mihanblog.com 2020-02-22T23:00:56+01:00 text/html 2020-02-08T07:39:06+01:00 shadehi.mihanblog.com H ES روتور واستاتور فرچه واکس رابط تیغ اره مویی http://shadehi.mihanblog.com/post/14 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><hr><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><strong>فروش:09125823281 &nbsp;برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید&nbsp;</strong></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;"><br></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong></strong></p><hr><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify"><strong><font size="3" color="#ff0000">فروش روتور و استاتور </font><font size="2" color="#ff0000">در سایز های مختلف نو و استوک برای تولید الکتروموتور . کف کش . مینی واش ......<font color="#000000"><br></font></font></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify"><strong><font size="2" color="#ff0000"><font color="#000000">استاتورهای موجودبشرح زیر است:</font><br></font></strong></p><br><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#333333"><strong><font size="2">سایز 1:قطر استاتور 125میلیمتر - طول استاتور 35 میلیمتر - قطر روتور 60 میلیمتر - سوراخ روتور 15 میلیمتر-</font></strong></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#333333"><strong><font size="2">24 شیار منظم</font></strong></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#333333"><strong><font size="2">سایز 2: قطر استاتور 96 میلیمتر - طول استاتور 38 میلیمتر - قطر روتور 50 میلیمتر - سوراخ روتور 14 میلیمتر-</font></strong></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#333333"><strong><font size="2">24 شیار منظم<br></font></strong></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><font size="2" color="#ff0000">برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید<br></font></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img id="Pic" style="display: inline;" src="http://iran-tejarat.com/AdImages/2019/1/21/14970827-13779-3.jpg"><br><strong></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img id="Pic" style="display: inline;" src="http://iran-tejarat.com/AdImages/2019/1/21/14970827-13779-2.jpg"><br><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><hr><br><strong style="text-align: center;"></strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong></strong></span><p>&nbsp;<br></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"></span><br data-mce-bogus="1"></p><div style="float: left;" data-mce-style="float: left;" align="center">&nbsp;</div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);" data-mce-style="background-color: #ffff66;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">یرس و فرچه واکس زن مخصوص دستگاه واکس زن برقی موجود است</span></strong></span></span></p><span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">&nbsp;برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید</span></strong></span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong> 09125823281</strong></span><br><p><br><strong><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"></span></span></span></strong></p><br><table class="mceItemTable" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse;" data-mce-style="border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; width: 51px; height: 10px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="33" width="52"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 25%; border-collapse: collapse;" rowspan="4" colspan="4" data-mce-style="border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 25%;" align="center"><br></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 25%; border-collapse: collapse;" rowspan="3" colspan="3" data-mce-style="border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 25%;"><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 25%; border-collapse: collapse;" data-mce-style="border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 25%;"><br></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 25%; border-collapse: collapse;" data-mce-style="border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 25%;"><br></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 25%; border-collapse: collapse;" colspan="4" data-mce-style="border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse; width: 25%;"><br></td></tr></tbody></table><hr><strong><img id="pimg" alt="" src="http://www.eforosh.com/pics/15535_1479201305.jpg" data-mce-src="http://www.eforosh.com/pics/15535_1479201305.jpg" border="0"></strong><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>رابط بستن تیغه اره مویی معمولی به دستگاه اره مویی برقی آینهل<br>همانطور که میدانید تیغه اره مویی معمولی موجود در بازار به دستگاههای اره مویی برقی بسته نمی شوند ما این مشکل را حل کرده ایم .<br>دو تا قطعه رابط که به آسانی به دستگاههای اره مویی برقی بسته شده و میتوانید هر نوع تیغه اره مویی معمولی ساده . پین دار را سریع به آن ببندیدو استفاده کنید .<br>این قطعه به همراه یک تیغه معمولی و یک آچار النی و 2 عدد پیچ و برگه راهنمای بستن تیغه اره <span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">با هزینه پست 55000 تومان</span> میباشد.09125823281<br><br></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2020-01-19T09:16:44+01:00 shadehi.mihanblog.com H ES برد الکترونیکی دستگاه واکس زن برقی یا تایمر زمان دار http://shadehi.mihanblog.com/post/23 <font size="2"><br>برد الکترونیکی دستگاه واکس زن برقی یا تایمر زمان دار<br> این تایمر قابل نصب بر روی دستگاههای واکس زن برقی بوده و میتوان از صفر تا 2 دقیقه زمان کارکرد آن را با پیچ ولوم تنظیم نمود.<br> با برگه راهنمای نصب و راه اندازی <br> <br> قابل ارسال به همه نفاط ایران <br>قیمت:60000 تومان<br>فروش:09125823281</font><div><br></div><div><br><img src="https://ipanel.istgah.com/images/2020/01/19/-2291602_uOzCsI_r_m.jpg" alt="تایمر (برد الکترونیک)دستگاه واکس زن برقی"> </div>